You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

Wýetnam plasticB-e plastik önümleriň eksportyny giňeldýär

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-09-07  Browse number:542
Note: Halkara Söwda Merkezi, häzirki wagtda EUewropa Bileleşiginiň plastmassa önümleriniň import edilýän önümlerde artykmaçlygynyň bardygyny, ýöne (bu import edilýän önümleriň) zyňylmagyna garşy salgyt tölemeýändigi sebäpli (4% -den 30% -e çenli) Wýetnamyň plas

Recentlyakynda resmi maglumatlar Wýetnamyň plastmassa önümleriniň eksportynyň arasynda EUB-ne eksportyň umumy eksportyň 18,2% -ini emele getirýändigini görkezdi. Seljerişe görä, geçen ýylyň awgust aýynda güýje giren EUB-Wýetnam Erkin Söwda Ylalaşygy (EVFTA) plastmassa pudagyna eksporty we maýa goýumlaryny ösdürmek üçin täze mümkinçilikler getirdi.

Wýetnamyň gümrük gullugynyň statistikasyna görä, soňky ýyllarda Wýetnamyň plastik eksporty ortaça ýyllyk 14% -den 15% -e çenli ösdi we 150-den gowrak eksport bazary bar. Halkara Söwda Merkezi, häzirki wagtda EUewropa Bileleşiginiň plastmassa önümleriniň import edilýän önümlerde artykmaçlygynyň bardygyny, ýöne (bu import edilýän önümleriň) zyňylmagyna garşy salgyt tölemeýändigi sebäpli (4% -den 30% -e çenli) Wýetnamyň plastmassa gaplaýyş önümleriniň has gowudygyny aýtdy. Taýlandyň önümleri, Hytaý ýaly beýleki ýurtlaryň önümleri has bäsdeşlik edýär.

2019-njy ýylda Wýetnam EUB sebitiniň daşyndaky iň gowy 10 plastmas üpjün edijä girdi. Şol ýylda EUewropa Bileleşiginiň Wýetnamdan plastmassa önümleri importy 930,6 million ýewro ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 5,2 göterim ýokarlandy we EUB-iň plastmassa önümleriniň umumy importynyň 0,4 göterimini emele getirdi. PlasticB plastmassa önümleriniň esasy import edilýän ýerleri Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Angliýa we Belgiýa.

Wýetnamyň Söwda we Söwda ministrliginiň Europeanewropa we Amerikan marketing býurosy, EVFTA-nyň 2020-nji ýylyň awgust aýynda güýje girmegi bilen bir hatarda, Wýetnamyň plastmassa önümleriniň köpüsinden alynýan esasy salgyt stawkasynyň (6.5%) nola çenli azalandygyny we nyrh kwota ulgamy durmuşa geçirilmedi. Nyrh artykmaçlyklaryndan peýdalanmak üçin Wýetnam eksportçylary EUB-niň gelip çykyş düzgünlerini berjaý etmeli, ýöne plastmassa we plastmassa önümlerine degişli gelip çykyş düzgünleri çeýe we öndürijiler gelip çykyş şahadatnamasyny bermezden materiallaryň 50% -ine çenli ulanyp bilerler. Wýetnamyň içerki plastmassa kompaniýalary henizem ulanylýan materiallar üçin importa bil baglaýarlar, ýokarda agzalan çeýe düzgünler plastmassa önümleriniň EUB-e eksport edilmegini ýeňilleşdirer. Häzirki wagtda Wýetnamyň içerki material üpjünçiligi islegiň diňe 15% -den 30% -ini tutýar. Şonuň üçin Wýetnam plastmassa pudagy millionlarça tonna PE (polietilen), PP (polipropilen) we PS (polistirol) we beýleki materiallary import etmeli.

Şeýle hem býuro, EUB-niň PET (polietilen tereftalat) plastmassa gaplamasyny ulanmagynyň giňelýändigini, bu Wýetnam plastmassa pudagy üçin amatsyz faktordygyny aýtdy. Sebäbi adaty plastmassadan ýasalan gaplama önümleri eksportyň ep-esli bölegini tutýar.

Şeýle-de bolsa, plastmassa önümlerini eksport ediji käbir içerki kompaniýalaryň PET öndürip başlandyklaryny we Europeanewropa Bileleşigini goşmak bilen esasy bazarlara eksport etmäge taýýardygyny aýtdy. Europeanewropaly importçylaryň berk tehniki talaplaryny kanagatlandyryp bilýän bolsa, ýokary bahaly in engineeringenerçilik plastmassalary theB-e hem eksport edilip bilner.
 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking