You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

Wýetnamdaky KOK-laryň köpüsi kyn ýagdaýa düşdi

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-05-26  Browse number:362
Note: Bu gözlegiň netijesine görä, Wýetnamdaky KOK-laryň 24% -i 2021-nji ýylyň fewral aýynda gapylaryny ýapmaga mejbur boldy.

Wýetnamyň “Peopleaşlar” 8-nji maýda “Facebook” tarapyndan 7-nji maýda neşir edilen “2021 Wýetnam KOK operasiýa hasabaty” Wýetnamyň KOK-larynyň 40% -iniň täze täç epidemiýasynyň täsiri sebäpli işgärlerini azaltmaga mejbur edilendigini habar berdi. Kompaniýalaryň% -i ähli işgärleriň işini bes edýär.

Bu gözlegiň netijesine görä, Wýetnamdaky KOK-laryň 24% -i 2021-nji ýylyň fewral aýynda gapylaryny ýapmaga mejbur boldy. Kiçi we orta kärhanalaryň 62% -i "Facebook" -da müşderileriň isleginiň azalmagy sebäpli amal girdejileriniň azalmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. KOK-laryň 19% -i maliýeleşdiriş zynjyrynda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup biler we KOK-laryň 24% -i ýakyn aýlarda müşderileriň sanynyň azalmagyndan alada galýarlar.

Şeýle-de bolsa, kiçi we orta kärhanalaryň 25% -i geçen ýyldan bäri amal girdejileriniň köpelendigini, kiçi we orta kärhanalaryň 55% -i epidemiýa täsirli gözegçilik edilmese-de, dowam edip biljekdigine ynanýandyklaryny aýtdy. indiki alty aýda işlemek.
 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking