You are now at: Home » News » नेपाली Nepali » Text

ठगी विरोधी केन्द्र सम्झाउँछ

Enlarged font  Narrow font Release date:2022-03-02  Browse number:381
Note: राष्ट्रिय जालसाजी विरोधी केन्द्रले सम्झाउँछ: जब एक अनलाइन विक्रे

राष्ट्रिय जालसाजी विरोधी केन्द्रले सम्झाउँछ: जब एक अनलाइन विक्रेता वा ग्राहक सेवाले तपाईंलाई फिर्ता रकम ह्यान्डल गर्न सम्पर्क गर्छ भने सावधान रहनुहोस्!

याद गर्नुहोस्: नियमित अनलाइन व्यापारीहरूले फिर्ता फिर्ताको लागि अग्रिम भुक्तानी गर्न आवश्यक छैन। फिर्ता फिर्ताको लागि कृपया आधिकारिक किनमेल वेबसाइटमा लग इन गर्नुहोस्। अरूद्वारा प्रदान गरिएका वेबसाइटहरू र लिङ्कहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्!
 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking