You are now at: Home » News » Eestlane Estonian » Text

Millised on Egiptuse peamised investeerimiseelised viimastel aastatel?

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-06-06  Browse number:346
Note: Egiptus ühines Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 1995. aastal ja osaleb aktiivselt erinevates mitmepoolsetes ja kahepoolsetes kaubanduslepingutes.

Egiptuse investeerimiseelised on järgmised:

Üks on ainulaadne asukoha eelis. Egiptus kulgeb mööda kahte Aasia ja Aafrika mandrit, asudes põhja poole Vahemere poole Euroopasse ja ühendudes edelas asuva Aafrika mandri tagamaaga. Suessi kanal on Euroopat ja Aasiat ühendav meretranspordi päästerõngas ning selle strateegiline positsioon on äärmiselt oluline. Egiptusel on ka Euroopat, Aasiat ja Aafrikat ühendavad laeva- ja õhutransporditeed ning Aafrika naaberriike ühendav maismaatranspordivõrgustik, millel on mugav transport ja hea geograafiline asukoht.

Teine on paremad rahvusvahelise kaubanduse tingimused. Egiptus ühines Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 1995. aastal ja osaleb aktiivselt erinevates mitmepoolsetes ja kahepoolsetes kaubanduslepingutes. Praegu hõlmavad piirkondlikud kaubanduslepingud peamiselt: Egiptuse-ELi partnerluslepingut, Araabia vabakaubanduspiirkonna lepingut, Aafrika vabakaubanduspiirkonna lepingut (USA, Egiptus, Iisrael) kvalifitseeritud tööstuspiirkonna lepingut, Ida- ja Lõuna-Aafrika ühisturgu , Egiptuse-Türgi vabakaubanduspiirkonna lepingud jne. Nende lepingute kohaselt eksporditakse enamik Egiptuse toodetest lepingupiirkonna riikidesse, et nautida nulltariifset vabakaubanduspoliitikat.

Kolmas on piisav inimressurss. Alates 2020. aasta maist on Egiptuses rohkem kui 100 miljonit elanikku, mis on Lähis-Ida kõige suurema rahvaarvuga ja Aafrika suuruselt kolmas riik. Tal on rikkalikud tööjõuressursid. Alla 25-aastaste elanike arv on 52,4 % (Juuni 2017) ja tööjõud on 28,95 miljonit. (Detsember 2019). Egiptuse madala tööjõu ja tipptasemel tööjõud eksisteerivad koos ning üldine palgatase on Lähis-Idas ja Vahemere rannikul väga konkurentsivõimeline. Noorte egiptlaste ingliskeelne levik on suhteliselt kõrge ning neil on märkimisväärne arv kõrgharitud tehnilisi ja juhtimisalaseid andeid ning igal aastal lisandub üle 300 000 uue ülikooli lõpetanu.

Neljas on rikkamad loodusvarad. Egiptuses on suur hulk madalate hindadega hoonestamata tühermaad ning vähearenenud piirkonnad, nagu Ülem-Egiptus, pakuvad isegi tööstusmaad tasuta. Uued nafta- ja maagaasivarude avastused jätkuvad. Pärast Vahemere suurima Zuhari gaasivälja kasutuselevõttu on Egiptus taas saavutanud maagaasi ekspordi. Lisaks on sellel rikkalikult maavarasid nagu fosfaat, rauamaak, kvartsmaak, marmor, lubjakivi ja kuldmaak.

Viiendaks on siseturg potentsiaali täis. Egiptus on Aafrika suuruselt kolmas ja rahvaarvult kolmas riik. Sellel on tugev riiklik tarbimisteadlikkus ja suur siseturg. Samal ajal on tarbimisstruktuur tugevalt polariseeritud: Elu põhitarbimise etapis pole mitte ainult suur hulk madala sissetulekuga inimesi, vaid ka märkimisväärne arv kõrge sissetulekuga inimesi, kes on jõudnud tarbimise nautimise staadiumisse. Maailma Majandusfoorumi ülemaailmse konkurentsivõime aruande 2019 kohaselt on Egiptus "turu suuruse" indikaatoris 23. kohal 141 kõige konkurentsivõimelisema riigi ja piirkonna seas ning esikohal Lähis-Idas ja Aafrikas.

Kuuendaks, suhteliselt täielik infrastruktuur. Egiptusel on ligi 180 000 kilomeetri pikkune teedevõrgustik, mis ühendab põhimõtteliselt enamikku riigi linnu ja külasid.Aastal 2018 oli uue maantee läbisõit 3000 kilomeetrit. Rahvusvahelisi lennujaamu on 10 ja Kairo lennujaam on Aafrika suuruselt teine lennujaam. Sellel on 15 kaubasadamat, 155 kaid ja aastane kaubakäitlusvõime 234 miljonit tonni. Lisaks on elektritootmisvõimsus üle 56,55 miljoni kilovati (juuni 2019) paigaldatud elektritootmisvõimsusega Aafrikas ja Lähis-Idas ning see on saavutanud märkimisväärse elektrienergia ülejäägi ja ekspordi. Üldiselt seisavad Egiptuse infrastruktuurid silmitsi vanade probleemidega, kuid mis puudutab Aafrikat tervikuna, on see siiski suhteliselt täielik. (Allikas: Egiptuse Araabia Vabariigi suursaatkonna majandus- ja kaubandusbüroo)
 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking