You are now at: Home » News » slovenského jazyk » Text

Dozviete sa viac o upravených plastoch

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-02-26  Browse number:346
Note: Plast je materiál s hlavným polymérom s vysokým obsahom polyméru. Skladá sa zo syntetickej živice a plnív, zmäkčovadiel, stabilizátorov, mazív, pigmentov a ďalších prísad.

1. Pôvod pojmu „živica“

Plast je materiál s hlavným polymérom s vysokým obsahom polyméru. Skladá sa zo syntetickej živice a plnív, zmäkčovadiel, stabilizátorov, mazív, pigmentov a ďalších prísad. Počas výroby a spracovania je v tekutom stave, aby sa uľahčilo modelovanie. Po dokončení spracovania predstavuje pevný tvar. Hlavnou zložkou plastu je syntetická živica. Živice sú pôvodne pomenované podľa lipidov vylučovaných živočíchmi a rastlinami, ako je kolofónia, šelak atď. Syntetické živice (niekedy jednoducho označované ako „živice“) označujú vysokomolekulárne polyméry, ktoré neboli zmiešané s rôznymi prísadami. Živica predstavuje asi 40% až 100% z celkovej hmotnosti plastu. Základné vlastnosti plastov sú určené hlavne vlastnosťami živice, dôležitú úlohu však zohrávajú aj prísady.

2. Prečo by sa mali plasty upravovať?

Takzvaná „modifikácia plastu“ sa týka spôsobu pridávania jednej alebo viacerých ďalších látok do plastovej živice s cieľom zmeniť jej pôvodné vlastnosti, vylepšiť jeden alebo viac aspektov a dosiahnuť tak účel rozšírenia rozsahu jej použitia. Modifikované plastové materiály sa súhrnne označujú ako „modifikované plasty“.

Až doteraz sa vďaka výskumu a vývoju chemického priemyslu v oblasti plastov syntetizovali tisíce polymérnych materiálov, z ktorých iba viac ako 100 má priemyselnú hodnotu. Viac ako 90% bežne používaných živicových surovín pre plasty sa koncentruje v piatich všeobecných živiciach (PE, PP, PVC, PS, ABS). V súčasnosti je veľmi ťažké pokračovať v syntéze veľkého množstva nových polymérnych materiálov, čo nie je ani ekonomické, ani realistické.

Preto sa hĺbková štúdia vzťahu medzi zložením polyméru, štruktúrou a výkonnosťou a modifikáciou existujúcich plastov na tomto základe, aby sa vyrobili vhodné nové plastové materiály, stala jedným z účinných spôsobov rozvoja plastového priemyslu. Za posledné roky dosiahol značný rozvoj aj priemysel sexuálnych plastov.

Úpravou plastov sa rozumie zmena vlastností plastových materiálov v smere očakávanom ľuďmi pomocou fyzikálnych, chemických alebo obidvoch spôsobov, alebo výrazné zníženie nákladov, zlepšenie určitých vlastností alebo poskytnutie plastov novej funkcii materiálu. Modifikačný proces môže nastať počas polymerizácie syntetickej živice, to znamená, že chemická modifikácia, ako je kopolymerizácia, očkovanie, zosieťovanie atď., Sa môže uskutočniť aj počas spracovania syntetickej živice, to znamená fyzikálna modifikácia, ako napr. plnenie a kopolymerizácia. Miešanie, vylepšenie atď. Ak chcete vidieť viac, odpovedzte na „upravený plast“

3. Aké sú spôsoby úpravy plastov?

1. Existujú zhruba nasledujúce typy metód úpravy plastov:

1) Výstuž: Účel zvýšenia tuhosti a pevnosti materiálu sa dosiahne pridaním vláknitých alebo vločkových plnív, ako sú sklenené vlákna, uhlíkové vlákna a sľudový prášok, ako je nylon vystužený sklenenými vláknami používaný v elektrickom náradí.

2) Spevnenie: Účel zvýšenia húževnatosti / rázovej húževnatosti plastov sa dosiahne pridaním gumy, termoplastických elastomérov a iných látok do plastov, ako je napríklad tvrdený polypropylén bežne používaný v automobiloch, domácich spotrebičoch a priemyselných aplikáciách.

3) Miešanie: rovnomerne premiešajte dva alebo viac neúplne kompatibilných polymérnych materiálov do zmesi kompatibilnej s makrópami a mikrofázami, aby ste splnili určité požiadavky týkajúce sa fyzikálnych a mechanických vlastností, optických vlastností a vlastností spracovania. Požadovaná metóda.

4) Zliatina: podobná miešaniu, ale s dobrou kompatibilitou medzi komponentmi je ľahké vytvoriť homogénny systém a je možné dosiahnuť určité vlastnosti, ktoré nie je možné dosiahnuť pomocou jedinej zložky, ako je zliatina PC / ABS alebo PP modifikovaný PPO. získané.

5) Plnenie: Účel zlepšenia fyzikálnych a mechanických vlastností alebo zníženia nákladov sa dosahuje pridaním plnív do plastu.

6) Ďalšie úpravy: napríklad použitie vodivých plnív na zníženie elektrického odporu plastov; pridanie antioxidantov / svetelných stabilizátorov na zlepšenie odolnosti materiálov proti poveternostným vplyvom; pridanie pigmentov / farbív na zmenu farby materiálu a pridanie vnútorných / vonkajších mazív na výrobu materiálu Zlepšuje sa výkonnosť spracovania polokryštalického plastu, na zmenu kryštalických vlastností produktu sa používa nukleačné činidlo. semikryštalický plast na zlepšenie svojich mechanických a optických vlastností atď.

Okrem vyššie uvedených spôsobov fyzikálnej modifikácie existujú aj spôsoby úpravy plastov chemickými reakciami na získanie špecifických vlastností, ako je polyolefín očkovaný anhydridom kyseliny maleínovej, zosieťovanie polyetylénom a použitie peroxidov v textilnom priemysle. Degradujte živicu, aby ste zlepšili tekutosť / vlastnosti tvoriace vlákna atď. . Je toľko rôznych vecí.

Priemysel často používa rôzne modifikačné metódy, ako napríklad pridávanie gumy a iných tužidiel do procesu modifikácie plastovej výstuže, aby nestratil príliš veľa rázovej pevnosti; alebo fyzikálne miešanie pri výrobe termoplastických vulkanizátov (TPV) a chemických zosieťovaní atď.

Akákoľvek plastová surovina v skutočnosti obsahuje aspoň určitý podiel stabilizátorov, keď opúšťa továreň, aby sa zabránilo jej znehodnoteniu počas skladovania, prepravy a spracovania. Preto „nemodifikované plasty“ v užšom slova zmysle neexistujú. V priemysle sa však základná živica vyrobená v chemických závodoch zvyčajne označuje ako „nemodifikovaný plast“ alebo „čistá živica“.

 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking